DĚTSKÁ SKUPINA MAŠINKA DUKLA A POLABINY

 
Dětská skupina je určena dětem pro celodenní a celoměsíční docházku jako náhrada za jesličky, případně za státní školku. Je zde aplikování výchovný a vzdělávací program pro děti a naším cílem je přípravit děti na budoucí bezproblémové začlenění do kolektivu dětí, jejich sicializaci, osvojení si hygienický návyků atd. Denní režim je témeř totožný jako ve státních školkách, děti chodí naoplocenou zahradu, veřejné hřiště, malují, tvoří, učí se říkanky, správně stolovat a držet příbor aj. Zároveň je dodržován poobědový odpočinek.
 
Otevírací doba školičky je od 7:00 do 16:15 h.