Individuální hlídání dětí

 
I tuto službu je možné zajistit v případě volné kapacity profefionální chůvy.