CENÍK DLE VĚKU DÍTĚTE 

PLATNÝ OD 1. 9. 2021

 

Ceník MAŠINKA - ŠKOLIČKA - Jana Palacha 1317, 

530 02 Pardubice

 

PRAVIDELNÁ CELOMĚSÍČNÍ DOCHÁZKA PRO DĚTI OD 2 LET:

NÁHRADA ZA JESLE/ŠKOLKU..........3000,-/měsíc - dlouhodobá docházka (min. 3 měsíce)

 

Celodenní strava dle norem.......................50,- den - rodiče si mohou stravu nosit vlastní!

UPOZORNĚNÍ: Tento vstup je platný pouze, pokud dítě navštěvuje centrum déle než 3 měsíce. Kratší doba musí být řešena permanentkou na celodenní vstupné.
 
 
Školička JANA PALACHA je otevřena PO – PÁ od 7:00 – 16:30 h.

Hlídání nad rámec pracovní doby - 250,- za každou započatou hodinu.

Dětem bude po celou dobu jejich pobytu k dispozici pitný režim a svačinky.
Plenky jsou v režii dítěte, v případně opomenutí jsou k dispozici za 6,-/ks.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ceník DS MAŠINKA - DUKLA - Milheimova 2705,  

530 02 Pardubice 

 

PRAVIDELNÁ CELOMĚSÍČNÍ DOCHÁZKA PRO DĚTI OD 2 LET:

NÁHRADA ZA JESLE/ŠKOLKU....................3 000,-/měsíc - dlouhodobá docházka (min. 3 měsíce)

 

Celodenní strava dle norem................................50,-/den - rodiče si mohou stravu nosit vlastní!

 
UPOZORNĚNÍ: Tento vstup je platný pouze, pokud dítě navštěvuje centrum déle než 3 měsíce. Kratší doba musí být řešena permanentkou na celodenní vstupné.

 

 

Mašinka DUKLA je otevřena PO – PÁ od 7:00 – 16:15 h.

Hlídání nad rámec pracovní doby - 250,- za každou započatou hodinu.

Dětem bude po celou dobu jejich pobytu k dispozici pitný režim a svačinky.
Plenky jsou v režii dítěte, v případně opomenutí jsou k dispozici za 6,-/ks.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ceník DS MAŠINKA - POLABINY - Lonkova 510,  

530 09 Pardubice - Polabiny

 

PRAVIDELNÁ CELOMĚSÍČNÍ DOCHÁZKA PRO DĚTI OD 2 LET:

NÁHRADA ZA JESLE/ŠKOLKU...................3 000,-/měsíc - dlouhodobá docházka (min. 3 měsíce)

 

Celodenní strava dle norem................................50,-/den - rodiče si mohou stravu nosit vlastní!

 
UPOZORNĚNÍ: Tento vstup je platný pouze, pokud dítě navštěvuje centrum déle než 3 měsíce. Kratší doba musí být řešena permanentkou na celodenní vstupné.

 

Mašinka POLABINY je otevřena PO - PÁ od 7:00 - 16:15 h.

Hlídání nad rámec pracovní doby - 250,- za každou započatou hodinu.

Dětem bude po celou dobu jejich pobytu k dispozici pitný režim a svačinky.
Plenky jsou v režii dítěte, v případně opomenutí jsou k dispozici za 6,-/ks.
 

 

DĚTI DO 1,5 ROKU VĚKU NEMOHOU VYUŽÍVAT VZHLEDEM K NÁROČNOSTI PÉČE ZVÝHODNĚNÝCH PERMANENTEK.

POZOR!!!!!!

PERMANETKY JE MOŽNÉ VYUŽÍT POUZE PRO DĚTI MLADŠÍ 2 LET, PRVOPOČÁTEČNÍHO  ZVYKÁNÍ NA ŠKOLKU NEBO V PŘÍPADĚ VYKRÝVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI STÁLÝCH DĚTÍ (NÁHRADNÍCI).

1. skupina 

DĚTI DO 1 ROKU/INDIVIDUÁLNÍ HLÍDÁNÍ (u klienta)…….250,-/hod 

 

2. skupina 

DĚTI VE VĚKU 1 – 2 ROKY – hodinové hlídání……..…..200,-/hod 

 

Jednorázový půldenní vstup (4 hodiny)……….....………450,-/půlden 

Jednorázový denní vstup (8 hodin)..……………..……..…650,-/den 

 

Permanentka 10 x ½ den…………………….………………3000,- (300,-/půlden) 

Permanentka 10 x den…………………...……………..…….4500,- (450,-/den)

 

3. skupina 

DĚTI NAD 2 ROKY 

Jednorázový půldenní vstup (4 hodiny)………....……300,-/půlden 

Jednorázový denní vstup (8 hodin)..……………...……450,-/den 

.

Permanentka 10 x ½ den…………………………..….…2500,- (250,-/půlden)

Permanentka 20 x ½ den……………………....…....….4000,- (200,-/půlden)

 

Permanentka 10 x den………………………..……………3500,- (350,-/den)

Permanentka 20 x den……………………………………..6000,- (300,-/den)

 

 

 

Hlídání nad rámec pracovní doby - 250,- za každou započatou hodinu.

 
Platnost zakoupených permanentek je 6 měsíců od data vydání!
Dětem bude po celou dobu jejich pobytu k dispozici pitný režim a svačinky.
Plenky jsou v režii dítěte, v případně opomenutí jsou k dispozici za 6,-/ks.
 

-