Kontakt 

DĚTSKÁ SKUPINA MAŠINKA POLABINY

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013580

Lonkova 510

530 09 Pardubice - Polabiny

+420 724 750 191

masinka-pardubice@email.cz